8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/05/2021 (15/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 23/05
thứ hai, 24/05
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm