2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/05/2021 (18/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm