10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/05/2021 (19/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (T-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (J_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (J_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.420.000 ₫
+10 điểm