3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/05/2021 (20/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm