9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm