8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/06/2021 (22/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
VJ
VJ231 (A_Eco)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm