3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/06/2021 (23/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
VJ
VJ231 (A_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm