5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/06/2021 (23/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm