10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/06/2021 (24/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (B_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (B_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm