3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/06/2021 (25/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
VJ
VJ231 (A_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm