7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/06/2021 (27/4 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
VDO
2h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm