5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/06/2021 (15/5 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Deluxe)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.069.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Deluxe)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm