3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/08/2021 (27/6 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
VJ
VJ231 (U_Eco)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U_Deluxe)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm