8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 06/08/2021 (28/6 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
thứ hai, 09/08
VN
VN1287 (T-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U_Eco)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U_Deluxe)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm