3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 26/08/2021 (19/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
thứ năm, 26/08
thứ sáu, 27/08
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
VJ
VJ231 (E1_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm