10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 27/08/2021 (20/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
thứ năm, 26/08
thứ sáu, 27/08
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVERMAX)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.159.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm