10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/08/2021 (22/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 26/08
thứ sáu, 27/08
thứ bảy, 28/08
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
VJ
VJ231 (E1_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (T-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm