10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/09/2021 (29/7 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
thứ bảy, 04/09
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U1_ECO)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U1_DLX)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (I-Phổ thông)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U1_DLX)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h05p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSFLEX)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
4.600.000 ₫
+10 điểm