5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/09/2021 (1/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 04/09
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
VJ
VJ231 (E_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm