8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/03/2021 (20/1 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
VJ
VJ231 (E_Eco)
10:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
10:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:45
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (T-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
VDO
2h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:45
VDO
2h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
VDO
2h20p
Bay thẳng
18:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Y_SBoss)
10:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:45
SGN
3.900.000 ₫
+10 điểm