3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ231 (E1_ECO)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A1_DLX)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm