5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (U_Eco)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (B_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (B_Deluxe)
09:55
VDO
2h25p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.710.000 ₫
+10 điểm