9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ231 (E_Promo)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (Z_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Eco)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (L-P/thông tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm