8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ231 (E_Eco)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:40
VDO
2h10p
Bay thẳng
13:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:40
VDO
2h10p
Bay thẳng
13:50
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
VDO
2h20p
Bay thẳng
22:30
SGN
3.449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm