9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ231 (A_Eco)
09:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (G-Siêu tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
09:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:35
VDO
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm