5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/03/2021 (23/1 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
QH
QH1971 (ECONOMYSAVER)
11:40
VDO
2h10p
Bay thẳng
13:50
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (E1_Eco)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (A_Deluxe)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (BUSINESSSMART)
11:40
VDO
2h10p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
10:15
VDO
2h10p
Bay thẳng
12:25
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm