9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Vân Đồn
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN1287 (P-Siêu tiết kiệm)
18:30
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (J_Eco)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
759.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Plus)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (S-P/thông linh hoạt)
18:30
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ231 (V_SBoss)
09:50
VDO
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1971 (Bamboo Business)
11:50
VDO
2h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1287 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
VDO
2h20p
Bay thẳng
20:50
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm