11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ741 (E1_Eco)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH2027 (ECONOMYSAVERMAX)
09:50
VII
1h25p
Bay thẳng
11:15
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (P-Siêu tiết kiệm)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (K-P/thông tiết kiệm)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2027 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h25p
Bay thẳng
11:15
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm