9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN1691 (T-P/thông tiết kiệm)
09:20
VII
1h25p
Bay thẳng
10:45
BMV
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
VII
1h25p
Bay thẳng
10:45
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (B_Eco)
11:15
VII
1h25p
Bay thẳng
12:40
BMV
639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
09:20
VII
1h25p
Bay thẳng
10:45
BMV
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
09:20
VII
1h25p
Bay thẳng
10:45
BMV
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
11:15
VII
1h25p
Bay thẳng
12:40
BMV
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
VII
1h25p
Bay thẳng
10:45
BMV
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm