3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VJ
VJ741 (T_Eco)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (T_Deluxe)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
2.150.000 ₫
+10 điểm