2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 01/07/2020 (11/5 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
VJ
VJ741 (W_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm