8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VN
VN1691 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (J_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm