2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ741 (U_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm