3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (A)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm