14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VN
VN1691 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (B_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (B_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm