10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VN
VN1691 (A-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (B_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm