5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VJ
VJ741 (E_Promo)
11:15
VII
1h20p
Bay thẳng
12:35
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:15
VII
1h20p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:15
VII
1h20p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm