10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ741 (A_Promo)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm