5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (L-P/thông tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm