6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ741 (W_Eco)
11:15
VII
1h25p
Bay thẳng
12:40
BMV
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:15
VII
1h25p
Bay thẳng
12:40
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.429.000 ₫
+10 điểm