8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ741 (A_Promo)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm