7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (A-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
VII
1h25p
Bay thẳng
12:20
BMV
2.429.000 ₫
+10 điểm