3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VJ
VJ741 (E_Promo)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
18.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:10
VII
1h25p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm