5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ741 (E_Promo)
11:15
VII
1h20p
Bay thẳng
12:35
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:15
VII
1h20p
Bay thẳng
12:35
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:15
VII
1h20p
Bay thẳng
12:35
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm