12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
VJ
VJ741 (A_Promo)
08:30
VII
1h25p
Bay thẳng
09:55
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (A-Siêu tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
08:30
VII
1h25p
Bay thẳng
09:55
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
08:30
VII
1h25p
Bay thẳng
09:55
BMV
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VII
1h25p
Bay thẳng
12:30
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm