3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 11/11/2020 (26/9 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
VJ
VJ741 (A_Promo)
11:05
VII
1h20p
Bay thẳng
12:25
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z_Eco)
11:05
VII
1h20p
Bay thẳng
12:25
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:05
VII
1h20p
Bay thẳng
12:25
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm