2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VJ
VJ741 (T_Eco)
11:05
VII
1h20p
Bay thẳng
12:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (V_SBoss)
11:05
VII
1h20p
Bay thẳng
12:25
BMV
2.050.000 ₫
+10 điểm