5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
QH
QH2081 (ECONOMYSAVERMAX)
09:50
VII
1h25p
Bay thẳng
11:15
BMV
6.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z1_ECO)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Z1_DLX)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
759.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2081 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h25p
Bay thẳng
11:15
BMV
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm