7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 20/09/2020 (4/8 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
VN
VN1691 (G-Siêu tiết kiệm)
15:35
VII
2h05p
Bay thẳng
17:40
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (T_Eco)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
VII
2h05p
Bay thẳng
17:40
BMV
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (T_Deluxe)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
1.999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm