11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/09/2020 (7/8 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
VN
VN1691 (P-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h25p
Bay thẳng
11:05
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Eco)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h25p
Bay thẳng
11:05
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h25p
Bay thẳng
11:05
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h25p
Bay thẳng
11:05
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
09:40
VII
1h25p
Bay thẳng
11:05
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h25p
Bay thẳng
11:05
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm