9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ741 (A_Eco)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (A-Siêu tiết kiệm)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (K-P/thông tiết kiệm)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
VII
1h25p
Bay thẳng
12:45
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm