6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ741 (A_Eco)
16:20
VII
1h25p
Bay thẳng
17:45
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
16:20
VII
1h25p
Bay thẳng
17:45
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
16:20
VII
1h25p
Bay thẳng
17:45
BMV
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm