12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ741 (A_Eco)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (A-Siêu tiết kiệm)
12:05
VII
1h25p
Bay thẳng
13:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
VII
1h25p
Bay thẳng
13:30
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
VII
1h25p
Bay thẳng
13:30
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
VII
1h25p
Bay thẳng
13:30
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
12:05
VII
1h25p
Bay thẳng
13:30
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
VII
1h25p
Bay thẳng
13:30
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm