11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ741 (A_Eco)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (P-Siêu tiết kiệm)
10:25
VII
1h25p
Bay thẳng
11:50
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
VII
1h25p
Bay thẳng
11:50
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2027 (ECONOMYSAVER)
09:50
VII
1h25p
Bay thẳng
11:15
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
VII
1h25p
Bay thẳng
11:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
VII
1h25p
Bay thẳng
11:50
BMV
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (I-Phổ thông)
10:25
VII
1h25p
Bay thẳng
11:50
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2027 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h25p
Bay thẳng
11:15
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1691 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
VII
1h25p
Bay thẳng
11:50
BMV
2.409.000 ₫
+10 điểm