5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ741 (A_Eco)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2027 (ECONOMY SAVER)
09:25
VII
1h25p
Bay thẳng
10:50
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
11:25
VII
1h25p
Bay thẳng
12:50
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2027 (Bamboo Business)
09:25
VII
1h25p
Bay thẳng
10:50
BMV
2.300.000 ₫
+10 điểm