6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Vinh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ741 (A_Eco)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (A_Deluxe)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ741 (Y_SBoss)
16:10
VII
1h25p
Bay thẳng
17:35
BMV
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1761 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h25p
Bay thẳng
10:35
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm