6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ713 (J_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
VII
1h35p
Bay thẳng
13:35
DLI
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
VII
1h35p
Bay thẳng
13:35
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
12:00
VII
1h35p
Bay thẳng
13:35
DLI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
VII
1h35p
Bay thẳng
13:35
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm