6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ713 (W_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm