2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ713 (T_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.410.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm