9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ713 (E1_Eco)
09:45
VII
1h35p
Bay thẳng
11:20
DLI
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (A-Siêu tiết kiệm)
11:45
VII
1h35p
Bay thẳng
13:20
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
VII
1h35p
Bay thẳng
13:20
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
09:45
VII
1h35p
Bay thẳng
11:20
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:45
VII
1h35p
Bay thẳng
13:20
DLI
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
VII
1h35p
Bay thẳng
13:20
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
09:45
VII
1h35p
Bay thẳng
11:20
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:45
VII
1h35p
Bay thẳng
13:20
DLI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
VII
1h35p
Bay thẳng
13:20
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm