5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/05/2021 (30/3 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
QH
QH2075 (ECONOMYSAVER)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (E_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
1.238.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
2.500.000 ₫
+10 điểm