5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
VII
1h35p
Bay thẳng
14:35
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
VII
1h35p
Bay thẳng
14:35
DLI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
VII
1h35p
Bay thẳng
14:35
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
13:00
VII
1h35p
Bay thẳng
14:35
DLI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
VII
1h35p
Bay thẳng
14:35
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm