2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VJ
VJ713 (W_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm