8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN1571 (P-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (W_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm