3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ713 (A_Promo)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm