9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN1571 (A-Siêu tiết kiệm)
11:25
VII
1h15p
Bay thẳng
12:40
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Promo)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
VII
1h15p
Bay thẳng
12:40
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
VII
1h15p
Bay thẳng
12:40
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
VII
1h15p
Bay thẳng
12:40
DLI
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:25
VII
1h15p
Bay thẳng
12:40
DLI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
VII
1h15p
Bay thẳng
12:40
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm