5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ713 (W_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
VII
1h35p
Bay thẳng
13:40
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm