3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 14/06/2020 (23/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
VJ
VJ713 (K_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (L)
11:15
VII
1h15p
Bay thẳng
12:30
DLI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm