9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 17/06/2020 (26/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
VN
VN1571 (A-Siêu tiết kiệm)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Promo)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm