2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 18/06/2020 (27/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
VJ
VJ713 (J_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (J_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm