3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VN
VN1571 (A)
09:25
VII
1h15p
Bay thẳng
10:40
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (K_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.049.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm