3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VN
VN1571 (A)
09:25
VII
1h35p
Bay thẳng
11:00
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (L_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm