7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (L_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm