8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 29/06/2020 (9/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
VN
VN1571 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (K_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm