11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VN
VN7571 (G-Siêu tiết kiệm)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (E-Siêu tiết kiệm)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (ECONOMYSAVER)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (K-P/thông tiết kiệm)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (I-Phổ thông)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm