10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/06/2021 (26/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
QH
QH2075 (ECONOMYSAVER)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
2.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm