8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/06/2021 (27/4 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
360.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (U_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (J_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.610.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.970.000 ₫
+10 điểm